1
Міні́стр вну́трішніх спра́в Украї́ни — голова Міністерства внутрішніх справ України. Є членом РНБО. Через нього Кабінет Міністрів спрямовує і координує діяльність Державної міграційної служби.
1
Вну́трішні війська́ Міністе́рства вну́трішніх справ Украї́ни (також Внутрішні війська та ВВ) — спеціальне військове формування держави із правоохоронними функціями, призначене для захисту життя, здоров'я, прав, свобод і охоронюваних законом інтересів громадян, суспільства і держави, конституційного ладу, безпеки і суверенітету України від злочинних та інших протиправних посягань.
What is Pligg?

Pligg is an open source content management system that lets you easily create your own user-powered website.