Міністерство внутрішніх справ України — Вікіпедія | Выкуп авто www.s-cars.com.ua/3/ intitle:pligg
1
Міністе́рство вну́трішніх справ Украї́ни (МВС України) — центральний орган виконавчої влади України, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України.

Comments

Who Upvoted this Story

What is Pligg?

Pligg is an open source content management system that lets you easily create your own user-powered website.