Внутрішні війська МВС України — Вікіпедія | Выкуп авто www.s-cars.com.ua/3/ intitle:pligg
1
Вну́трішні війська́ Міністе́рства вну́трішніх справ Украї́ни (також Внутрішні війська та ВВ) — спеціальне військове формування держави із правоохоронними функціями, призначене для захисту життя, здоров'я, прав, свобод і охоронюваних законом інтересів громадян, суспільства і держави, конституційного ладу, безпеки і суверенітету України від злочинних та інших протиправних посягань.

Comments

Who Upvoted this Story

What is Pligg?

Pligg is an open source content management system that lets you easily create your own user-powered website.